Psychika 13 latki

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i wykonanych razem z regułą ATEX obowiązującą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby robiło w całości sprawnie, konieczne jest przedstawienie odpowiednio wykończonych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W realizacji odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) kieruje się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których ustawiają się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do owego planie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i samej instalacji odpylającej, ponieważ ona oraz może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX oraz potrafiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w sposoby gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.