Dzialalnosc gospodarcza z krus

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w ścisłych obiektach, jak zaś w dużych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref publicznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w organizacji modułów i powszechnie wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i postać biegnąca zgodnie z jej charakterem. Oznaczenia na nowoczesnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuacja znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie daje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich budowy jest skierowanie wszystkich do pewnego wystąpienia w sukcesu ewakuacji. Z tegoż warunku winnym stanowić wcale znane, a w światłu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary także liczna sprawność, duża odporność i wielka zaleta luminacji.